PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN DIUKUR SETAHUN SEKALI PADA PENGHUJUNG TAHUN SEMASA 2012

PERKHIDMATAN JANJI Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah % Jumlah %
Proses Pendaftaran Pelajar Proses pendaftaran pelajar disediakan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar. Sesi Jun 2012 = 35 90.48% Sesi Jun 2012 = 5 9.52% 40
Sesi Dis 2012 = 40 95.24% Sesi Dis 2012 = 2 4.76% 42
Proses P&P Proses P&P dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan. 0 100% 0 0 100%
Tindakan Terhadap Aduan Pelanggan Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 2 minggu selepas aduan diterima. 82 90.10% 9 9.89% 91
Keputusan Peperiksaan Akhir Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester berakhir. 129 100% 0 0 129