PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN DIUKUR SETAHUN SEKALI PADA PENGHUJUNG TAHUN SEMASA 2013

PERKHIDMATAN

JANJI

Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan

JUMLAH PERKHIDMATAN

Jumlah % Jumlah %

Proses Pendaftaran Pelajar

Proses pendaftaran pelajar disediakan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar. Sesi Jun 2013 = 80 100% Sesi Jun 2013 = 1 9.52%
80
Sesi Dis 2013 = 99 100% Sesi Dis 2013 = 2 4.76%
100

Proses P&P

Proses P&P dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan.

0

100%

0

0

100%

Tindakan Terhadap Aduan Pelanggan

Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 2 minggu selepas aduan diterima.

100

100%

9

9.89%

91

Keputusan Peperiksaan Akhir

Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester berakhir.

180

100%

0

0

181