MISI

Menjadi peneraju institusi TVET yang unggul

VISI

Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf

Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat

Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang

Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan