Info Jabatan

Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan, Politeknik Sandakan merupakan unit yang bertanggungjawab dalam merancang dan mengurus dan melaksanakan segala aktiviti dan kemudahan sukan, pembelajaran dan pengajaran serta kebudayaan di Politeknik Sandakan. Semua aktiviti sukan dan ko-kurikulum berjalan mengikut Jadual dan Takwim Semester dan Tahunan.

Carta Organisasi

Dalam proses kemaskini .. Harap maklum