Info Jabatan

Asrama Politeknik Sandakan Sabah terletak di kampus tetap Politeknik Sandakan Sabah, Jalan Sungai Batang Batu 10, mempunyai 1 blok asrama pelajar lelaki dan 1 blok asrama perempuan. Mendiami kamsis bukan merupakan keistimewaan kepada mana-mana pelajar. Pihak pengurusan politeknik berhak menawar ataupun menarik balik tawaran asrama mana-mana pelajar atas kepentingan politeknik.

Carta Organisasi

Dalam proses kemaskini .. Harap maklum