Info Jabatan

1. Jabatan Pengajian AM merupakan jabatan sokongan yang menawarkan kursus-kursus Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam.

2. Jabatan Pengajian Am terdiri daripada dua unit iaitu :
    a) Unit Bahasa Inggeris
    b) Unit Pendidikan Islam & Moral

3. Unit Pendidikan Islam dan Moral berfungsi untuk membentuk serta melahirkan modal insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani dalam penghayatan kehidupan seharian.

4. Unit Bahasa Inggeris memainkan peranan membantu pelajar menguasai Bahasa Inggeris dalam bentuk penulisan mahupun lisan sebagai persediaan menghadapi dunia pekerjaan di masa hadapan.

5. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Unit Bahasa Inggeris :

    5.1 Communicative English 1
    5.2 Communicative English 2
    5.3 Communicative English 3

6. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Unit Pendidikan Islam dan Moral

    6.1 MPU 21012 (Pengajian Malaysia
    6.2 MPU 23042 (Nilai Masyarakat Malaysia)
    6.3 MPU 23052 (Sains Teknologi Kejuruteraan Dalam Islam)
    6.4 MPU 22042 (Bahasa Kebangsaan A)
    

Carta Organisasi