Dasar Keselamatan ICT

Mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti.
Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di JPP dan Politeknik mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT.
Dasar ini dibuat berasaskan kepada Dasar Keselamatan ICT MAMPU yang sedia ada.

Sila rujuk dokumen penuh disini

Surat Akuan Pematuhan DKICT JPP & Politeknik

 

(last update : 15 September 2021)