Bengkel Perkongsian Pengurusan LEAN (LEAN Management) pada 18 Jun 2019 (Selasa) yang telah disampaikan oleh En. Irwandih Bin Mat Jaili, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PSS bertempat di Bilik Seminar 1. Perkongsian dalam bengkel ini adalah untuk membantu institusi dalam meningkatkan tadbir urus LEAN Management dan memperkasa institusi berpacukan IR4.0 selaras dengan teras strategik kedua dalam Pelan Stategik Politeknik dan Kolej Komuniti 2018-2025

* Sila rujuk facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.