Program Pensyarah Pelawat Industri (PPI) di bawah Kursus Pemprosesan dan Pembungkusan Produk Hiliran Perikanan (DYQ6032) di bawah pensyarah kursus Cik Ruzaini binti Ahmad telah dijalankan pada 4 dan 5 Mac 2019. Program ini dijalankan di Kilang Memproses dan Membekal Amplang dan Bengkel Pemprosesan Rempeyek, Merotai Besar Tawau melalui kolaborasi bersama rakan industri iaitu KO-NELAYAN.

* Sila rujukĀ facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.