Program Hari Kerjaya PSS telah berlangsung dengan jayanya dibawah seliaan Unit CISEC, Pn Mahaletchumy Kavidasan pada 14-15 Mac 2019. Sepanjang program berlangsung, aktiviti seperti Bengkel Penulisan Resume dan Cover Letter, ceramah kerjaya dan temuduga terbuka telah dijalankan khusus kepada pelajar tahun akhir PSS.

Terima kasih diucapkan kepada IOI Plantation Sdn. Bhd., Widegrowth Marine Products dan Ko-Nelayan atas kesudiaan hadir menjayakan program Kerjaya PSS 2019..

* Sila rujuk facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.