TAKLIMAT “GET OFF TO A FLYING START : PSS STRATEGIC PLAN FOR 2019 -2022 telah diadakan pada 16 Januari 2019 bertempat di DKU,PSS dihadiri oleh semua staf PSS. Penetapan Pelan Strategik PSS turut melibatkan sumbangan idea dari semua staf PSS memastikan keberkesanan Pelan Strategik PSS 2019-2022 lebih terjamin masa hadapan.

* Sila rujuk facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.