Bengkel Kajian Semula Pengurusan dan Pelan Strategik Politeknik Sandakan Sabah 2019 telah berlansung pada 5-6 Januari 2019 bertempat di Hotel Pavilion, Sandakan. Penyertaan daripada semua Ahli Mesyuarat Pengurusan amat menggalakkan bagi penyusunan dan penetapan semula pandulan KSP dan Pelan Strategik PSS dengan lebih baik.

* Sila rujuk facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.