Kunjungan ini telah berlansung pada pagi 10 Januari 2019 bertempat di Politeknik Sandakan Sabah menerima pelawat Konsulat Jenderal Indonesia Ibu Hendro Retno Wulan dan Bapak Hendrarsro Sartono. Para pelawat telah dibawa berkunjung ke tempat penyelidikan ikan keli dan lawatan Pusat Penternakan ikan dan pengusahaan pemprosesan cendawan.

* Sila rujuk facebook Rasmi Politeknik Sandakan Sabah untuk maklumat lebih lanjut.